Go to content
Supplement Securities (issued in the form of Certificates and Notes)

Supplement Securities (issued in the form of Certificates and Notes)

Hieronder vindt u informatie over het genotificeerde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum ontvangst notificatie 02 nov 2021
Datum ontvangen document 02 nov 2021
Naam van de instelling Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GmbH
Omschrijving van de transactie Supplement Securities (issued in the form of Certificates and Notes)
Naam bevoegde autoriteit BUNDESANSTALT FÜR FINANZDIENSTLEISTUNGSAUFSICHT(BaFin)
Land bevoegde autoriteit Duitsland

Datum laatste update: 15 april 2024