Go to content
Securities note for the issuance of Participation Products

Securities note for the issuance of Participation Products

Hieronder vindt u informatie over het genotificeerde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum ontvangst notificatie 21 jun 2021
Datum ontvangen document 21 jun 2021
Naam van de instelling Credit Suisse AG
Omschrijving van de transactie Securities note for the issuance of Participation Products
Naam bevoegde autoriteit BUNDESANSTALT FÜR FINANZDIENSTLEISTUNGSAUFSICHT(BaFin)
Land bevoegde autoriteit Duitsland

Datum laatste update: 12 april 2024