Go to content
Supplement Securities (issued in the form of Certificates, Notes or Warrants)

Supplement Securities (issued in the form of Certificates, Notes or Warrants)

Hieronder vindt u informatie over het genotificeerde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum ontvangst notificatie 12 mei 2021
Datum ontvangen document 12 mei 2021
Naam van de instelling Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GmbH
Omschrijving van de transactie Supplement Securities (issued in the form of Certificates, Notes or Warrants)
Naam bevoegde autoriteit BUNDESANSTALT FÜR FINANZDIENSTLEISTUNGSAUFSICHT(BaFin)
Land bevoegde autoriteit Duitsland

Datum laatste update: 23 mei 2024