Go to content
Supplement Constant Leverage Products

Supplement Constant Leverage Products

Hieronder vindt u informatie over het genotificeerde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum ontvangst notificatie 30 apr 2021
Datum ontvangen document 30 apr 2021
Naam van de instelling Vontobel Financial Products GmbH
Omschrijving van de transactie Supplement Constant Leverage Products
Naam bevoegde autoriteit BUNDESANSTALT FÜR FINANZDIENSTLEISTUNGSAUFSICHT(BaFin)
Land bevoegde autoriteit Duitsland

Datum laatste update: 16 april 2024