Go to content
Supplement to the Base Prospectus

Supplement to the Base Prospectus

Hieronder vindt u informatie over het genotificeerde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum ontvangst notificatie 15 feb 2021
Datum ontvangen document 15 feb 2021
Naam van de instelling ETC Issuance GmbH
Omschrijving van de transactie Supplement to the Base Prospectus
Naam bevoegde autoriteit BUNDESANSTALT FÜR FINANZDIENSTLEISTUNGSAUFSICHT(BaFin)
Land bevoegde autoriteit Duitsland

Datum laatste update: 12 juli 2024