Go to content
Supplement - 34153237

Supplement - 34153237

Hieronder vindt u informatie over het genotificeerde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum ontvangst notificatie 24 aug 2020
Datum ontvangen document 24 aug 2020
Omschrijving van de transactie Supplement - 34153237
Naam bevoegde autoriteit BUNDESANSTALT FÜR FINANZDIENSTLEISTUNGSAUFSICHT(BaFin)
Land bevoegde autoriteit Duitsland

Datum laatste update: 12 april 2024