Go to content
CoA zu Registration Document

CoA zu Registration Document

Hieronder vindt u informatie over het genotificeerde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum ontvangst notificatie 14 dec 2020
Datum ontvangen document 14 dec 2020
Naam van de instelling Société Générale Effekten GmbH
Omschrijving van de transactie CoA zu Registration Document
Naam bevoegde autoriteit BUNDESANSTALT FÜR FINANZDIENSTLEISTUNGSAUFSICHT(BaFin)
Land bevoegde autoriteit Duitsland

Datum laatste update: 19 april 2024