Go to content
Registration Document - 30938024

Registration Document - 30938024

Hieronder vindt u informatie over het genotificeerde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum ontvangst notificatie 16 jun 2020
Datum ontvangen document 16 jun 2020
Naam van de instelling GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
Omschrijving van de transactie Registration Document - 30938024
Naam bevoegde autoriteit BUNDESANSTALT FÜR FINANZDIENSTLEISTUNGSAUFSICHT(BaFin)
Land bevoegde autoriteit Duitsland

Datum laatste update: 26 september 2023