Go to content
Supplement - 32879967

Supplement - 32879967

Hieronder vindt u informatie over het genotificeerde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum ontvangst notificatie 26 mei 2020
Datum ontvangen document 26 mei 2020
Omschrijving van de transactie Supplement - 32879967
Naam bevoegde autoriteit BUNDESANSTALT FÜR FINANZDIENSTLEISTUNGSAUFSICHT(BaFin)
Land bevoegde autoriteit Duitsland

Datum laatste update: 20 april 2024