Go to content
Prospectus - 30803983

Prospectus - 30803983

Hieronder vindt u informatie over het genotificeerde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum ontvangst notificatie 27 mei 2020
Datum ontvangen document 27 mei 2020
Omschrijving van de transactie Prospectus - 30803983
Naam bevoegde autoriteit BUNDESANSTALT FÜR FINANZDIENSTLEISTUNGSAUFSICHT(BaFin)
Land bevoegde autoriteit Duitsland

Datum laatste update: 22 juni 2024