Go to content
Supplement Securities (issued in form of Certificates or Notes) dated 30 October 2020

Supplement Securities (issued in form of Certificates or Notes) dated 30 October 2020

Hieronder vindt u informatie over het genotificeerde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum ontvangst notificatie 30 okt 2020
Datum ontvangen document 30 okt 2020
Naam van de instelling Goldman Sachs & Co . Wertpapier GmbH
Omschrijving van de transactie Supplement Securities (issued in form of Certificates or Notes) dated 30 October 2020
Naam bevoegde autoriteit BundesanstaltfürFinanzdienstleistungsaufsicht
Land bevoegde autoriteit Duitsland

Datum laatste update: 21 april 2024