Go to content
Supplement 3.Nachtrag z. BP.v. 22.05.2019 -RSSP Basisprospekt A-(Prospectus-ID.26225227) dated 6 April 2020

Supplement 3.Nachtrag z. BP.v. 22.05.2019 -RSSP Basisprospekt A-(Prospectus-ID.26225227) dated 6 April 2020

Hieronder vindt u informatie over het genotificeerde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum ontvangst notificatie 17 apr 2020
Datum ontvangen document 17 apr 2020
Naam van de instelling Barclays Bank Plc
Omschrijving van de transactie Supplement 3.Nachtrag z. BP.v. 22.05.2019 -RSSP Basisprospekt A-(Prospectus-ID.26225227) dated 6 April 2020
Naam bevoegde autoriteit BundesanstaltfürFinanzdienstleistungsaufsicht
Land bevoegde autoriteit Duitsland

Datum laatste update: 16 juni 2024