Go to content
Prospectus Structured Securites dated 21 February 2020

Prospectus Structured Securites dated 21 February 2020

Hieronder vindt u informatie over het genotificeerde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum ontvangst notificatie 21 feb 2020
Datum ontvangen document 21 feb 2020
Naam van de instelling Société Générale Effekten GmbH
Omschrijving van de transactie Prospectus Structured Securites dated 21 February 2020
Naam bevoegde autoriteit BundesanstaltfürFinanzdienstleistungsaufsicht
Land bevoegde autoriteit Duitsland

Datum laatste update: 28 mei 2024