Go to content
1 Supplement Securities, 2 Supplement Open-End dated 13 August 2018

1 Supplement Securities, 2 Supplement Open-End dated 13 August 2018

Hieronder vindt u informatie over het genotificeerde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum ontvangst notificatie 16 aug 2018
Datum ontvangen document 16 aug 2018
Naam van de instelling Goldman Sachs & Co. Wertpapier GmbH
Omschrijving van de transactie 1 Supplement Securities, 2 Supplement Open-End dated 13 August 2018
Naam bevoegde autoriteit BundesanstaltfürFinanzdienstleistungsaufsicht
Land bevoegde autoriteit Duitsland

Datum laatste update: 18 april 2024