Go to content
6th Supplement US 7,500,000,000 Note, Warrant and Certificate Programme dated 14 May 2018

6th Supplement US 7,500,000,000 Note, Warrant and Certificate Programme dated 14 May 2018

Hieronder vindt u informatie over het genotificeerde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum ontvangst notificatie 14 mei 2018
Datum ontvangen document 14 mei 2018
Naam van de instelling Nomura International Funding Pte. Ltd
Omschrijving van de transactie 6th Supplement US 7,500,000,000 Note, Warrant and Certificate Programme dated 14 May 2018
Naam bevoegde autoriteit Commission de Surveillance du Secteur Financier
Land bevoegde autoriteit Luxemburg
Website bevoegde autoriteit http://www.bourse.lu/Accueil.jsp

Datum laatste update: 23 juni 2024