Go to content
2nd Supplement Certificates, Notes or Warrants dated 26 April 2018

2nd Supplement Certificates, Notes or Warrants dated 26 April 2018

Hieronder vindt u informatie over het genotificeerde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum ontvangst notificatie 02 mei 2018
Datum ontvangen document 02 mei 2018
Naam van de instelling Goldman Sachs & Co. Wertpapier GmbH
Omschrijving van de transactie 2nd Supplement Certificates, Notes or Warrants dated 26 April 2018
Naam bevoegde autoriteit BundesanstaltfürFinanzdienstleistungsaufsicht
Land bevoegde autoriteit Duitsland

Datum laatste update: 15 april 2024