Go to content
€ 5,000,000,000 Debt Issuance Programme

€ 5,000,000,000 Debt Issuance Programme

Hieronder vindt u informatie over het genotificeerde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum ontvangst notificatie 25 mrt 2011
Datum ontvangen document 25 mrt 2011
Naam van de instelling Man SE
Omschrijving van de transactie € 5,000,000,000 Debt Issuance Programme
Naam bevoegde autoriteit Commission de Surveillance du Secteur Financier
Land bevoegde autoriteit Luxemburg
Website bevoegde autoriteit http://www.bourse.lu/Accueil.jsp

Datum laatste update: 29 november 2023