Go to content
11th Supplement Certifiactes, Notes or Warrants dated 05 January 2018

11th Supplement Certifiactes, Notes or Warrants dated 05 January 2018

Hieronder vindt u informatie over het genotificeerde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum ontvangst notificatie 11 jan 2018
Datum ontvangen document 10 jan 2018
Naam van de instelling Goldman Sachs & Co. Wertpapier GmbH
Omschrijving van de transactie 11th Supplement Certifiactes, Notes or Warrants dated 05 January 2018
Naam bevoegde autoriteit BundesanstaltfürFinanzdienstleistungsaufsicht
Land bevoegde autoriteit Duitsland

Datum laatste update: 21 juli 2024