Go to content
4th supplement USD 6,000,000,000 Note, Warrant and Certificate Programme dated 17 February 2017 reference 19630

4th supplement USD 6,000,000,000 Note, Warrant and Certificate Programme dated 17 February 2017 reference 19630

Hieronder vindt u informatie over het genotificeerde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum ontvangst notificatie 17 feb 2017
Datum ontvangen document 17 feb 2017
Naam van de instelling Nomura International Funding Pte. Ltd
Omschrijving van de transactie 4th supplement USD 6,000,000,000 Note, Warrant and Certificate Programme dated 17 February 2017 reference 19630
Naam bevoegde autoriteit Commission de Surveillance du Secteur Financier
Land bevoegde autoriteit Luxemburg
Website bevoegde autoriteit http://www.bourse.lu/Accueil.jsp

Datum laatste update: 20 juni 2024