Go to content
Bonus Certificates and Reverse Bonus Certificates

Bonus Certificates and Reverse Bonus Certificates

Hieronder vindt u informatie over het genotificeerde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum ontvangst notificatie 22 apr 2010
Datum ontvangen document 26 okt 2009
Naam van de instelling COMMERZBANK Aktiengesellschaft
Omschrijving van de transactie Bonus Certificates and Reverse Bonus Certificates
Naam bevoegde autoriteit BundesanstaltfürFinanzdienstleistungsaufsicht
Land bevoegde autoriteit Duitsland

Datum laatste update: 26 mei 2024