Go to content
Supplement Annexes 4, 5, 6, 9, 13, 22 and 30 datum 2 november 2016

Supplement Annexes 4, 5, 6, 9, 13, 22 and 30 datum 2 november 2016

Hieronder vindt u informatie over het genotificeerde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum ontvangst notificatie 02 nov 2016
Datum ontvangen document 03 nov 2016
Naam van de instelling Peugeot S.A.
Omschrijving van de transactie Supplement Annexes 4, 5, 6, 9, 13, 22 and 30 datum 2 november 2016
Naam bevoegde autoriteit Autorité des Marchés Financiers
Land bevoegde autoriteit Frankrijk

Datum laatste update: 16 april 2024