Go to content
Prospectus Employee Stock Purchase Plan ISIN: US1508701034 datum 4 juli 2016

Prospectus Employee Stock Purchase Plan ISIN: US1508701034 datum 4 juli 2016

Hieronder vindt u informatie over het genotificeerde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum ontvangst notificatie 11 aug 2016
Datum ontvangen document 04 jul 2016
Naam van de instelling Celanese Corporation
Omschrijving van de transactie Prospectus Employee Stock Purchase Plan ISIN: US1508701034 datum 4 juli 2016
Naam bevoegde autoriteit BundesanstaltfürFinanzdienstleistungsaufsicht
Land bevoegde autoriteit Duitsland

Datum laatste update: 20 mei 2024