Go to content
Supplement Note, Warrant and certificate programme datum 15 juli 2016

Supplement Note, Warrant and certificate programme datum 15 juli 2016

Hieronder vindt u informatie over het genotificeerde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum ontvangst notificatie 15 jul 2016
Datum ontvangen document 15 jul 2016
Naam van de instelling Merrill Lynch B.V., Merrill Lynch International & Co. C.V.
Omschrijving van de transactie Supplement Note, Warrant and certificate programme datum 15 juli 2016
Naam bevoegde autoriteit Commission de Surveillance du Secteur Financier
Land bevoegde autoriteit Luxemburg
Website bevoegde autoriteit http://www.bourse.lu/Accueil.jsp

Datum laatste update: 15 april 2024