Go to content
Rssp Basisprospekt B indentifier:16196432 datum 7 juli 2016

Rssp Basisprospekt B indentifier:16196432 datum 7 juli 2016

Hieronder vindt u informatie over het genotificeerde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum ontvangst notificatie 08 jul 2016
Datum ontvangen document 07 jul 2016
Naam van de instelling Barclays Bank Plc
Omschrijving van de transactie Rssp Basisprospekt B indentifier:16196432 datum 7 juli 2016
Naam bevoegde autoriteit BundesanstaltfürFinanzdienstleistungsaufsicht
Land bevoegde autoriteit Duitsland

Datum laatste update: 24 mei 2024