Go to content
supplement annexes in accordance with ESMA Q&A on prospectuses, 24th Updated version datum 23 juni 2016

supplement annexes in accordance with ESMA Q&A on prospectuses, 24th Updated version datum 23 juni 2016

Hieronder vindt u informatie over het genotificeerde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum ontvangst notificatie 27 jun 2016
Datum ontvangen document 23 jun 2016
Naam van de instelling Microsoft Corporation
Omschrijving van de transactie supplement annexes in accordance with ESMA Q&A on prospectuses, 24th Updated version datum 23 juni 2016
Naam bevoegde autoriteit Autorité des Marchés Financiers
Land bevoegde autoriteit Frankrijk

Datum laatste update: 24 juli 2024