Go to content
US$110,000,000,000 Programme for the issuance of Euro Medium-Term Notes, Serie C datum 1 april 2016

US$110,000,000,000 Programme for the issuance of Euro Medium-Term Notes, Serie C datum 1 april 2016

Hieronder vindt u informatie over het genotificeerde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum ontvangst notificatie 01 apr 2016
Datum ontvangen document 01 apr 2016
Naam van de instelling Citigroup Inc.
Omschrijving van de transactie US$110,000,000,000 Programme for the issuance of Euro Medium-Term Notes, Serie C datum 1 april 2016
Naam bevoegde autoriteit Commission de Surveillance du Secteur Financier
Land bevoegde autoriteit Luxemburg
Website bevoegde autoriteit http://www.bourse.lu/Accueil.jsp

Datum laatste update: 21 april 2024