Note, Warrant and Certificate Programme

Note, Warrant and Certificate Programme

Hieronder vindt u informatie over het genotificeerde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum ontvangst notificatie 17 dec 2010
Datum ontvangen document 11 nov 2010
Naam van de instelling Merrill Lynch S.A., Merrill Lynch International & Co. C.V.
Omschrijving van de transactie Note, Warrant and Certificate Programme
Naam bevoegde autoriteit Commission de Surveillance du Secteur Financier
Land bevoegde autoriteit Luxemburg
Website bevoegde autoriteit http://www.bourse.lu/Accueil.jsp

Datum laatste update: 27 maart 2023