Go to content
Euro Medium-Term Notes, Series F dated 19 Januari 2016

Euro Medium-Term Notes, Series F dated 19 Januari 2016

Hieronder vindt u informatie over het genotificeerde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum ontvangst notificatie 19 jan 2016
Datum ontvangen document 19 jan 2016
Naam van de instelling The Goldman Sachs Group , Inc
Omschrijving van de transactie Euro Medium-Term Notes, Series F dated 19 Januari 2016
Naam bevoegde autoriteit Commission de Surveillance du Secteur Financier
Land bevoegde autoriteit Luxemburg
Website bevoegde autoriteit http://www.bourse.lu/Accueil.jsp

Datum laatste update: 18 april 2024