Go to content
Prospectus for Securities issued in the form of Certificates, Notes or Warrants dated 16 december 2015

Prospectus for Securities issued in the form of Certificates, Notes or Warrants dated 16 december 2015

Hieronder vindt u informatie over het genotificeerde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum ontvangst notificatie 16 dec 2015
Datum ontvangen document 16 dec 2015
Naam van de instelling Goldman Sachs & Co . Wertpapier GmbH
Omschrijving van de transactie Prospectus for Securities issued in the form of Certificates, Notes or Warrants dated 16 december 2015
Naam bevoegde autoriteit BundesanstaltfürFinanzdienstleistungsaufsicht
Land bevoegde autoriteit Duitsland

Datum laatste update: 27 mei 2024