Go to content
Supplement dated 11 december 2015

Supplement dated 11 december 2015

Hieronder vindt u informatie over het genotificeerde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum ontvangst notificatie 11 dec 2015
Datum ontvangen document 11 dec 2015
Naam van de instelling Goldman Sachs & Co . Wertpapier GmbH
Omschrijving van de transactie Supplement dated 11 december 2015
Naam bevoegde autoriteit BundesanstaltfürFinanzdienstleistungsaufsicht
Land bevoegde autoriteit Duitsland

Datum laatste update: 19 mei 2024