Go to content
Supplement  pursant to the global structured securities programme dated 30 march 2015

Supplement  pursant to the global structured securities programme dated 30 march 2015

Hieronder vindt u informatie over het genotificeerde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum ontvangst notificatie 30 mrt 2015
Datum ontvangen document 30 mrt 2015
Naam van de instelling Barclays Bank Plc
Omschrijving van de transactie Supplement  pursant to the global structured securities programme dated 30 march 2015
Naam bevoegde autoriteit Commission de Surveillance du Secteur Financier
Land bevoegde autoriteit Luxemburg
Website bevoegde autoriteit http://www.bourse.lu/Accueil.jsp

Datum laatste update: 15 juni 2024