Go to content
4th Supplement RSSP D dated 2 december 2014

4th Supplement RSSP D dated 2 december 2014

Hieronder vindt u informatie over het genotificeerde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum ontvangst notificatie 02 dec 2014
Datum ontvangen document 02 dec 2014
Naam van de instelling Barclays Bank Plc
Omschrijving van de transactie 4th Supplement RSSP D dated 2 december 2014
Naam bevoegde autoriteit BundesanstaltfürFinanzdienstleistungsaufsicht
Land bevoegde autoriteit Duitsland

Datum laatste update: 15 juli 2024