Go to content
prospectus pursant to section 6 German Securites Prospectus Act dated 18 august 2014

prospectus pursant to section 6 German Securites Prospectus Act dated 18 august 2014

Hieronder vindt u informatie over het genotificeerde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum ontvangst notificatie 18 aug 2014
Datum ontvangen document 18 aug 2014
Naam van de instelling Goldman Sachs & Co . Wertpapier GmbH
Omschrijving van de transactie prospectus pursant to section 6 German Securites Prospectus Act dated 18 august 2014
Naam bevoegde autoriteit BundesanstaltfürFinanzdienstleistungsaufsicht
Land bevoegde autoriteit Duitsland

Datum laatste update: 06 december 2023