Go to content
Supplement pursant to Section 16 para. of the German Securities dated 8 august 2014

Supplement pursant to Section 16 para. of the German Securities dated 8 august 2014

Hieronder vindt u informatie over het genotificeerde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum ontvangst notificatie 12 aug 2014
Datum ontvangen document 08 aug 2014
Naam van de instelling Goldman Sachs & Co . Wertpapier GmbH
Omschrijving van de transactie Supplement pursant to Section 16 para. of the German Securities dated 8 august 2014
Naam bevoegde autoriteit BundesanstaltfürFinanzdienstleistungsaufsicht
Land bevoegde autoriteit Duitsland

Datum laatste update: 26 september 2023