Go to content
Prospectus Debt Issuance Programme dated 11 July 2014

Prospectus Debt Issuance Programme dated 11 July 2014

Hieronder vindt u informatie over het genotificeerde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum ontvangst notificatie 11 jul 2014
Datum ontvangen document 11 jul 2014
Naam van de instelling Deutsche BAHN AG Deutsche BAHN FINACE BV
Omschrijving van de transactie Prospectus Debt Issuance Programme dated 11 July 2014
Naam bevoegde autoriteit Commission de Surveillance du Secteur Financier
Land bevoegde autoriteit Luxemburg
Website bevoegde autoriteit http://www.bourse.lu/Accueil.jsp

Datum laatste update: 21 juli 2024