Go to content
Prospectus deated 28 april 2014

Prospectus deated 28 april 2014

Hieronder vindt u informatie over het genotificeerde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum ontvangst notificatie 28 apr 2014
Datum ontvangen document 28 apr 2014
Naam van de instelling Goldman Sachs & Co . Wertpapier GmbH
Omschrijving van de transactie Prospectus deated 28 april 2014
Naam bevoegde autoriteit BundesanstaltfürFinanzdienstleistungsaufsicht
Land bevoegde autoriteit Duitsland

Datum laatste update: 14 april 2024