Go to content
Prospectus dated 25 february 2014

Prospectus dated 25 february 2014

Hieronder vindt u informatie over het genotificeerde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum ontvangst notificatie 25 feb 2014
Datum ontvangen document 25 feb 2014
Naam van de instelling Hella KGaA Hueck & Co.
Omschrijving van de transactie Prospectus dated 25 february 2014
Naam bevoegde autoriteit Commission de Surveillance du Secteur Financier
Land bevoegde autoriteit Luxemburg
Website bevoegde autoriteit http://www.bourse.lu/Accueil.jsp

Datum laatste update: 24 juli 2024