Go to content
Supplement No.1 dated 5 february 2014

Supplement No.1 dated 5 february 2014

Hieronder vindt u informatie over het genotificeerde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum ontvangst notificatie 05 feb 2014
Datum ontvangen document 05 feb 2014
Naam van de instelling Landesbank Baden-Württemberg
Omschrijving van de transactie Supplement No.1 dated 5 february 2014
Naam bevoegde autoriteit Commission de Surveillance du Secteur Financier
Land bevoegde autoriteit Luxemburg
Website bevoegde autoriteit http://www.bourse.lu/Accueil.jsp

Datum laatste update: 21 april 2024