Go to content
Supplement to the base prospectus

Supplement to the base prospectus

Hieronder vindt u informatie over het genotificeerde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum ontvangst notificatie 15 nov 2013
Datum ontvangen document 14 nov 2013
Naam van de instelling Goldman Sachs & Co . Wertpapier GmbH
Omschrijving van de transactie Supplement to the base prospectus
Naam bevoegde autoriteit BundesanstaltfürFinanzdienstleistungsaufsicht
Land bevoegde autoriteit Duitsland

Datum laatste update: 20 april 2024