Go to content
Prospectus Supplement dated 13 january 2014

Prospectus Supplement dated 13 january 2014

Hieronder vindt u informatie over het genotificeerde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum ontvangst notificatie 16 jan 2014
Datum ontvangen document 16 jan 2014
Naam van de instelling Barclays Bank Plc
Omschrijving van de transactie Prospectus Supplement dated 13 january 2014
Naam bevoegde autoriteit BundesanstaltfürFinanzdienstleistungsaufsicht
Land bevoegde autoriteit Duitsland

Datum laatste update: 20 mei 2024