Go to content
Supplement

Supplement

Hieronder vindt u informatie over het genotificeerde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum ontvangst notificatie 25 okt 2013
Datum ontvangen document 21 okt 2013
Naam van de instelling Goldman Sachs & Co. Wertpapier GmbH
Omschrijving van de transactie Supplement
Naam bevoegde autoriteit Commission de Surveillance du Secteur Financier
Land bevoegde autoriteit Luxemburg
Website bevoegde autoriteit http://www.bourse.lu/Accueil.jsp

Datum laatste update: 29 mei 2024