Go to content
Supplement to the base prospectus dated 20 december 2013

Supplement to the base prospectus dated 20 december 2013

Hieronder vindt u informatie over het genotificeerde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum ontvangst notificatie 08 jan 2014
Datum ontvangen document 08 jan 2014
Naam van de instelling Deutsche Bank AG
Omschrijving van de transactie Supplement to the base prospectus dated 20 december 2013
Naam bevoegde autoriteit Commission de Surveillance du Secteur Financier
Land bevoegde autoriteit Luxemburg
Website bevoegde autoriteit http://www.bourse.lu/Accueil.jsp

Datum laatste update: 24 mei 2024