Supplement to the prospectuses listed in the schedule

Supplement to the prospectuses listed in the schedule

Hieronder vindt u informatie over het genotificeerde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum ontvangst notificatie 20 aug 2013
Datum ontvangen document 19 aug 2013
Naam van de instelling Credit Suisse AG, Credit Suisse International
Omschrijving van de transactie Supplement to the prospectuses listed in the schedule
Naam bevoegde autoriteit Commission de Surveillance du Secteur Financier
Land bevoegde autoriteit Luxemburg
Website bevoegde autoriteit http://www.bourse.lu/Accueil.jsp

Datum laatste update: 21 maart 2023