Go to content
EUR 35,000,000,000 Euro Medium Term Note Programme

EUR 35,000,000,000 Euro Medium Term Note Programme

Hieronder vindt u informatie over het genotificeerde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum ontvangst notificatie 08 aug 2013
Datum ontvangen document 08 aug 2013
Naam van de instelling Daimler AG, Mercedes -Benz Austalia/Pacific Pty. Ltd., Daimler International Finance B.V., Mercedes-Benz Japan Co, Ltd., Daimler Finance North America LLC, Daimler Canada Finance Inc.
Omschrijving van de transactie EUR 35,000,000,000 Euro Medium Term Note Programme
Naam bevoegde autoriteit Commission de Surveillance du Secteur Financier
Land bevoegde autoriteit Luxemburg
Website bevoegde autoriteit http://www.bourse.lu/Accueil.jsp

Datum laatste update: 29 mei 2024