Go to content
€10,000,000,000 Euro Medium Term Note Programme

€10,000,000,000 Euro Medium Term Note Programme

Hieronder vindt u informatie over het genotificeerde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum ontvangst notificatie 14 mei 2013
Datum ontvangen document 14 mei 2013
Naam van de instelling HeidelbergCement AG, HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.
Omschrijving van de transactie €10,000,000,000 Euro Medium Term Note Programme
Naam bevoegde autoriteit Commission de Surveillance du Secteur Financier
Land bevoegde autoriteit Luxemburg
Website bevoegde autoriteit http://www.bourse.lu/Accueil.jsp

Datum laatste update: 20 juni 2024