Go to content
EUR 4,000,000,000 Debt Issunace Programme

EUR 4,000,000,000 Debt Issunace Programme

Hieronder vindt u informatie over het genotificeerde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum ontvangst notificatie 26 apr 2013
Datum ontvangen document 26 apr 2013
Naam van de instelling Bertelsmann SE & Co. KGaA
Omschrijving van de transactie EUR 4,000,000,000 Debt Issunace Programme
Naam bevoegde autoriteit Commission de Surveillance du Secteur Financier
Land bevoegde autoriteit Luxemburg
Website bevoegde autoriteit http://www.bourse.lu/Accueil.jsp

Datum laatste update: 23 juni 2024