Go to content
Third Supplement to the EUR 25,000,000,000 Debt Issuance Programme

Third Supplement to the EUR 25,000,000,000 Debt Issuance Programme

Hieronder vindt u informatie over het genotificeerde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum ontvangst notificatie 14 mrt 2013
Datum ontvangen document 14 mrt 2013
Naam van de instelling Deutsche Telekom AG, Deutsche Telekom International Finance B.V.
Omschrijving van de transactie Third Supplement to the EUR 25,000,000,000 Debt Issuance Programme
Naam bevoegde autoriteit Commission de Surveillance du Secteur Financier
Land bevoegde autoriteit Luxemburg
Website bevoegde autoriteit http://www.bourse.lu/Accueil.jsp

Datum laatste update: 23 april 2024