Go to content
Note, Warrant and Certificate Programme, supplement dated 29 January 2013

Note, Warrant and Certificate Programme, supplement dated 29 January 2013

Hieronder vindt u informatie over het genotificeerde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum ontvangst notificatie 29 jan 2013
Datum ontvangen document 29 jan 2013
Naam van de instelling Merrill Lynch International & Co. C.V.
Omschrijving van de transactie Note, Warrant and Certificate Programme, supplement dated 29 January 2013
Naam bevoegde autoriteit Commission de Surveillance du Secteur Financier
Land bevoegde autoriteit Luxemburg
Website bevoegde autoriteit http://www.bourse.lu/Accueil.jsp

Datum laatste update: 13 april 2024