Go to content
EUR [.],000,000 [.] % Notes of 2012/2019

EUR [.],000,000 [.] % Notes of 2012/2019

Hieronder vindt u informatie over het genotificeerde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum ontvangst notificatie 23 okt 2012
Datum ontvangen document 23 okt 2012
Naam van de instelling Otto (GmbH & Co KG)
Omschrijving van de transactie EUR [.],000,000 [.] % Notes of 2012/2019
Naam bevoegde autoriteit Commission de Surveillance du Secteur Financier
Land bevoegde autoriteit Luxemburg
Website bevoegde autoriteit http://www.bourse.lu/Accueil.jsp

Datum laatste update: 13 april 2024