Go to content
First Supplement to the EUR 25,000,000,000 Debt Issuance Programme

First Supplement to the EUR 25,000,000,000 Debt Issuance Programme

Hieronder vindt u informatie over het genotificeerde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum ontvangst notificatie 15 okt 2012
Datum ontvangen document 12 okt 2012
Naam van de instelling Deutsche Telekom AG, Deutsche Telekom International Finance B.V.
Omschrijving van de transactie First Supplement to the EUR 25,000,000,000 Debt Issuance Programme
Naam bevoegde autoriteit Commission de Surveillance du Secteur Financier
Land bevoegde autoriteit Luxemburg
Website bevoegde autoriteit http://www.bourse.lu/Accueil.jsp

Datum laatste update: 21 mei 2024